PEUTER- & KLEUTERGYM

In onze peuter- en kleuterlessen bieden wij het Nijntje beweegdiploma aan. De les die wordt aangeboden, wordt gegeven volgens het beweegprogramma van de KNGU. Twee maal per jaar wordt er gekeken of uw kind de juiste vaardigheden beheerst om het beweegdiploma te halen. De deelname aan deze “diploma-les” (het beweegfeest) is niet verplicht, maar natuurlijk wel een leuke stimulans en positieve beloning voor uw kind. Alleen de kinderen die “klaar” zijn voor het diploma nemen deel aan het beweegfeest.  

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond en helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  

Beweegdiploma 1  (leeftijd ca. 2-4 jaar)   
Beweegdiploma 2  (leeftijd ca. 4-6 jaar)  

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Meer weten over het Nijntje Beweegdiploma?
Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma

20190118_085408.jpg