LIDMAATSCHAP

Aanmelden

Heeft u of uw zoon/dochter 2 proeflessen meegedraaid, dan kan je het inschrijfformulier  hier op de website invullen. Voor de inschrijving betaal je eenmalig 10 euro. 

Contributie

De lescontributie is per halfjaar en loopt van 1 juli t/m 31 december, en van 1 januari t/m 30 juni en wordt geïnd medio september en medio februari via automatisch incasso.

Lescontributie per halfjaar:

 • Peuter/kleutergym      €50,00
 • Freerunnen                    €53,50
 • Recreanten Gym           €53,50              
 • Conditie-uur                   €75,50
 • Keep-fit/Keep-Fit 65+  €75,50
 • Trimmen                         €75,50              

Selectie turnen is excl wedstrijdgeld:

 • Onderbouw selectie (1,5 uur)                             €120,50  
 • Middenbouw / Bovenbouw selectie (2 uur)   €125,00
 • Zaterdag selectie (2 uur)                                     €125,00

Het wedstrijdgeld bedraagt per jaar:

 • onderbouw € 30,00
 • midden- en bovenbouw €37,50 

KNGU bondscontributie

SSS Lopik is aangesloten bij de KNGU, daarom betaald de vereniging voor ieder lid jaarlijks verplicht bondscontributie aan de KNGU.  Dit is met name voor verzekering, opleiding en organisatie van wedstrijden. De hoogte hiervan wordt door de KNGU in december vastgesteld voor het volgende jaar.

Voor het jaar 2024 heeft de KNGU de bedragen als volgt vastgelegd: 

 • Leden t/m 15 jaar € 13,80 per halfjaar
 • Leden van 16 jaar en ouder € 17,00 per halfjaar

De totale contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso. (Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er € 1,50 per lid in rekening gebracht.) 

Opzeggen

Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend via de mail bij de ledenadministratie 1 maand voor de contributie-vervaldatum, d.w.z. vóór 1 december of vóór 1 juni .  Ledenadministratie: ledenadministratie@ssslopik.nl